Huis > Nieuws > Inhoud

Humuszuurtoepassing bij productie

Jun 06, 2017

Humuszuur wordt vaak alleen gebruikt als het belangrijkste bestanddeel van organisch materiaal in de vruchtproductie en de meeste fruittelers hebben onvoldoende kennis en onderzoek naar de aard, functie en toepassing ervan. Humuszuur Daarom, volgens de onderzoeksresultaten van China's humuszuurvereniging in binnen- en buitenland, in combinatie met fruitproductie en vruchtboomvruchtbaarheid, wordt de toepassing van humuszuur bij de productie van fruit als volgt samengevat:

Humuszuur (Humuszuur, afgekort ha), Humuszuur dat gewoonlijk wordt beschouwd als een groep verbindingen met een aromatische structuur die qua aard vergelijkbaar is met een amorfe, zure stof. Humuszuur is dynamisch, plantenresten (voornamelijk plantenresten) door microbiële en geochemische ontbinding en synthese van een klasse van natuurlijke organische macromoleculepolymeren, voornamelijk door koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof, fosfor, zwavel en andere elementen, bevat bovendien ook een kleine hoeveelheid calcium, magnesium, ijzer, silicium en andere elementen. De moleculaire structuur is zeer complex, met aromatische kernen als het hoofdlichaam, met een verscheidenheid aan functionele groepen, voornamelijk hydroxyl, fenolhydroxyl, chinon, alcoholhydroxyl, niet-chinonkoolstof, methoxy, enz. Humuszuren worden vaak aangeduid als humuszuren en fulvinezuur zijn ook inbegrepen.

Humuszuur is bruin tot zwart losse poedervorm, Humuszuur gemakkelijk oplosbaar in sterk alkalische en ethyl twee amine stikstofbevattende polaire organische oplosmiddelen. Fulvinezuur kan oplossen in water en alle organische oplosmiddelen zoals alkalische, zure oplossing en ethanol. Humuszuur heeft de kenmerken van colloïdchemie, oppervlakteactiviteit, zwakke zuurgraad en zure functionele groepen, ionenuitwisseling, complexeringschelaat, redox, chemische stabiliteit van Humuszuur, fotodegradatie, chemische modificatie en biologische activiteit.


Humusstoffen worden veel gebruikt in de bodem, kolen, water en andere natuurlijke omgevingen. Het natuurlijke humuszuur kan worden onderverdeeld in humuszuur, humuszuur, humuszuur enzovoorts. Omdat humuszuur een speciale functie heeft, speelt het een unieke rol bij beheersing van zand, verbetering van de bodem, behandeling van stedelijk afvalwater, bouw van ecologische landbouw, productie van groene landbouwproducten, ontwikkeling van geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Humuszuur De hoofdstroom van humusstoffen in het milieu heeft een beschermend effect op de biologische en menselijke gezondheid, maar het heeft ook bepaalde toxiciteit en pathogene factoren en moet rationeel worden gebruikt. Op dit moment zijn de belangrijkste producten die in de fruitindustrie worden ontwikkeld meststoffen, pesticiden, waterabsorberende enzovoort.

Humus pesticide pesticide is de focus van het publiek op fruitveiligheid en milieuveiligheid geworden, dus is het dringend noodzakelijk om groen pesticide te ontwikkelen met hoge efficiëntie, lage toxiciteit, veiligheid en economie in fruitbomen. Humuszuurpesticide is een pesticidencomplex dat bestaat uit humuszuur en pesticide, dat de tweevoudige eigenschappen van humuszuur en pesticide heeft en een soort nieuw pesticide is van de groene fruitboom. Humuszuurverbindingen zijn een soort materiaal met een groot inwendig oppervlak en sterke adsorptie. De chemische bestrijdingsmiddelen hebben de functies van langzame afgifte en synergisme, verminderen de toxiciteit, stabiliseren adsorptie en verlagen de dosering.


Humuszuurwater Het retentiemiddel is de basisgrondstof voor humuszuur. Het humuszuur water vasthoudende middel, dat werd ontwikkeld door entcopolymerisatie, was $ aantal keer en 120 keer meer dan dat in pure en normale zoutoplossing, en had duidelijk een effect van droogtebestendig en toenemend watergebruik.